top of page

Kas ir BEST FIT sporta speciālists - treneris?

BEST FIT treneri ir sertificēti un diplomēti profesionāļi, kas ir iekļauti Latvijas sporta speciālistu reģistrā. Treneris ir izglītības un sporta darba speciālists, kurš nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši treniņu mērķiem un uzdevumiem, cilvēks, kurš atdod savas zināšanas, spēku, dvēseli savam audzēknim un attīsta ne tikai viņa funkcionālās iespējas un meistarību, bet gan personību kā veselumu; persona, kas nodarbojas ar individuāla sportista vai sporta komandas vispārējo fizisko, speciālo sagatavošanu, morāles vērtību, tikumības un arī patriotisma attīstīšanu.

Kādos gadījumos treneris var palīdzēt?

  • Ja vēlies attīstīt funkcionālās ipašības (ātrumu, spēku, lokanību u.c.)

  • Ja vēlies tikt vaļā no liekā svara vai palielināt muskuļu masu

  • Ja esi iesācējs fitnesā un vēlies personalizētu programmu ar individuālu kontroli

  • Ja esi atgriezies sportā pēc ilga pārtraukuma vai traumas

  • Ja nepieciešams sagatavoties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes fiziskās sagatavotības normatīvu kārtošanai

  • Ja esi profesionāls sportists un tiecies uz augstiem sasniegumiem savā sporta veidā

  • Ja par prioritāriem mērķiem izvirzi veselības veicināšanu, stiprināšanu un slimību profilaksi

  • Ja tev ir nepieciešama motivācija un disciplīna

  • un daudzos citos  gadījumos.

 

Ko sagaidīt no pirmā treniņa ar BEST FIT treneri?

Individuālie treniņi BEST FIT vienmēr tiek uzsākti tikai pēc personas testēšanas. Tikai veicot kontroltestus, novērtējumu un pielietojot specifiskas testēšanas metodes (piem.sirds-asinsvadu reakcija uz fizisko slodzi, organisma atjaunošanas spēju novērtējums slodzes laikā), un iegūstot informāciju par personas pašsajūtu, ikdienas dzīvi (ikdienas gaitu, darbu, vaļasprieku utt.) un veselības ietekmi uz to, par iepriekšējām traumām, saslimšanām, sporta sasniegumiem un citu nozīmīgu informāciju, tiek sastādīta individuāla treniņu programma vai plāns.

bottom of page